Politsei

Allikas: Eesti GTAV.ee Kommuun
Tööülesanded

Avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine, kui see ülesanne ei ole muu seadusega antud muu haldusorgani pädevusse või kui pädev haldusorgan ei saa õigeaegselt seda ülesannet täita.
Dokumentide ja tegevuslubade väljastamine eriseadustes sätestatud alustel ja korras.
Piirivalve valdkonna asjade korraldamine.
Süütegude menetlemine ja karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras.Juhtkond

John Case - Station Chief (( Heeri ))
E-mail: [email protected]
Treshaun McGarrett - Assistant Station Chief (( eQuaLG. ))
E-mail: [email protected]


Auastmed

Captain III
Captain II
Captain I
Lieutenant
Sergeant II
Sergeant I
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Police Officer I


Sõidukid

Chevrolet Impala
Ford Explorer 2018
Ford Explorer 2013
Chevrolet Tahoe 2012