Taksopark

Allikas: Eesti GTAV.ee Kommuun
Tööülesanded

Sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta taksoveoks kohandatud ühissõidukiga.
Liinivedu avaliku teenindamise lepingu alusel.
Vedaja ja omavalitsusüksuse või riigi vahel sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatav sõitjatevedu.


Käsklused


Juhtkond

Donald Jenkins - Peadirektor (( ekkuu ))
E-mail: [email protected]
Telefon: 55 500 02


Auastmed

Peadirektor
Direktor
Juhataja
Veteran taksojuht
Vanem taksojuht
Taksojuht
Noorem taksojuht
Praktikant


Sõidukid

Taxi